Павлина Чакърова и идеята за човешката идентичност отвъд границите на физическия свят

Павлина Чакърова се наложи последните години у нас, като автор на съвременно концептуално изкуство. Работи в областта на фотографията и арт инсталациите, които отразяват нейната действителност, и са част от пътя ѝ на духовно израстване. Голяма част от творчеството ѝ е насочено именно към тези теми, които присъстват в ежедневието, и са нейното отражение на света, в който избира да живее. Теми, свързвани с нейното израстване и самоусъвършенстване като личност. От години работи като фотограф и главен редактор на младежкото списание BRAVO. Това я мотивира и държи винаги в „свежo“ настроение за всички нови предизвикателства, които ѝ се отправят.
Харесва изчистените силуети и ненатрапчивите вкусове за живота и изкуството си. За Павлина е важен невербалният подход на комуникация, чрез който да достига до душата на човек, именно чрез своето творчество.

За изкуството ѝ е важен диалогът между зрителя и творбата, следите и посланията, които оставят в него, докато го наблюдават. Избира изкуството като форма на комуникация между нея и обекта ѝ на инспирация. Чистотата на формите и всичко, което представя в изкуството и философията ѝ за живот, е невербалната комуникация в нейното творчество, и идеята за съвършенството и хармонията в природата. Днес Павлина Чакърова избира да живее и работи в София, въпреки, че често показва своето изкуство извън пределите на България.
Павлина има съвместни участия в много български и международни изложби, на които показва своите арт инсталации и фотографии. Нейни работи са показванив Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ) и Музейна галерия за модерно изкуство в София, на конкурси и много общи изложби. От 2014 година тя е член на СБХ в България.
Днес ви представям Павлина с нейните възгледи за изкуството, живота и това, което я вдъхновява най-много – фотографията. Разговор за нейните основи принципи, които я движат и мотивират, за изборът и пътят, който избира на артист, показващ съвременното концептуално изкуство, чрез нейния светоглед и огледална действителност.

Как би определила стила си на работа? Какво е водещо в идеите ти?
Занимавам се с концептуално изкуство. Водеща в творбите ми е идеята за човешката идентичност отвъд границите на физическия свят. Приемам, че нашето тяло е призма, която разлага светлината и акумулира около себе си цветно електричество.Тази еманация (аура) за мен е израз на нематериалната ми същност. Аз работя с точно тези цветове на моето биополе, документирани с помощта на аура камера. Считам, че те манифестират моите душевните състояния и моята индивидуалност. Те са визуални образи на моят вътрешен живот и аз ги интерпретирам в автопортрети и инсталации. От значение за мен е тяхната символика и въздействие, както и енергийният обмен, който създаваме, чрез комуникацията помежду си.

Автопортрети
Какви послания искаш да оставиш в хората,които гледат изкуството ти?
За мен е важен диалогът, който се открива между зрителя и творбата. Тя, чрез формите и цветовете въздейства върху него на съзнателно и подсъзнателно ниво и оставя следа у него, храни неговата душа, внася красота в живота му. Бих се радвала, ако творбите ми стигат по този начин до душата на зрителя.

Кутия за щастие

От какво се инспирираш?
Инспирация черпя почти от всичко и от най-разнообразни неща, смятам, че такава може да се намери навсякъде – сред природата, от изкуството – музика, архитектура, живопис, фотография,поезия, от различните аромати, от храната… За мен е много важно разнообразието.
Автор или творба, оставила най-силен отпечатък върху изкуството ти?
Определено авторите са много, но ще спомена Кандински и неговата книга “За духовното в изкуството”. Вижданията му напълно съвпадат с моите възгледи и разсъждения за изкуството и неговата мисия. Ще спомена и новаторската за времето си арт школа Баухаус, в която Кандински и неговите последователи Пол Клее, Оскар Шлемер преподават. Говорим за началото на ХХ век.
Как се раждат концепциите ти?
Спонтанно, навсякъде, през цялото време, идват ненадейно, затова винаги си записвам идеите, когато се родят. Впоследствие ги преосмислям и доразвивам.

Жива вода
Как би определила съвременното изкуство на световно ниво и на местно?
За съжаление, мисля, че нивото на съвременното изкуство в България е на много по-ниско ниво от това, което виждаме на световната арт сцена и в най-престижните музеи, галерии и арт фестивали. Като цяло смятам, че нашият светоглед е много ограничен.
Предстоящ проект?
Най-новата ми инсталация –„Аура“, която е свообразно въплъщение на посланията, които отправям с моето творчество.

Станимира Янакиева

снимки: архив на Павлина Чакърова

 Аура